Een financieel keukenkastje door Marianne

Inkomsten vanuit de overheid, deels vrij te besteden, een potje voor zorg, een potje voor participatie, een potje voor onderwijs, een potje voor huisvesting, een potje voor de WMO, een potje voor bijstand/ bijzondere bijstand, een potje voor jeugd, een potje voor ouderen…….

Ziet u door al de potjes het bos nog?

Met de nieuwe gemeenteraadverkiezingen komen alle gegadigden nog even langs, een debat over milieu, ouderenzorg, mobiliteit, cultuur, jeugd. Iedereen speelt zich nog even in de kijker opdat zij niet vergeten worden.

Geld naar armoedebestrijding, schuldhulpverlening, potjes zodat kinderen uit armere gezinnen toch mee kunnen doen, duurzaamheid-stimulatie premies, korting op grond om goedkoper te kunnen bouwen, extra geld voor jeugdzorg, beter OV binnen de Hoeksche Waard, liefst gratis voor mensen met een minimuminkomen en 65+…….. het houdt niet op.

Natuurlijk willen wij iedereen tevreden stellen, helaas is dat niet mogelijk, het geld groeit zelfs in de Hoeksche Waard niet aan de bomen.

Wel willen wij, zodra wij een goed inzicht hebben in de financiën van de nieuwe gemeente, dat het voor de inwoners zo goed mogelijk geregeld is.

Om een gezonde, sociale en groene Hoeksche Waard te behouden zullen we bepaalde onderdelen prioriteit moeten geven. Inwoners moeten hier kunnen blijven wonen en werken. Mensen die hulp nodig hebben worden doeltreffend en op tijd geholpen. Dit geldt op financieel gebied maar zeker ook op gebied van gezondheidszorg.

Een reactie plaatsen