Blog 4 van Riene

Vandaag had ik een gesprek met een aantal huisartsen over de zorg in de Hoeksche Waard.

Ons plan om crisisbedden te organiseren vonden ze helaas erg hard nodig. Het komt helaas vaak voor dat patiënten kortdurende zorg nodig hebben die thuis niet snel en goed geregeld kan worden, soms zijn ook de mantelzorgers zo zwaar overbelast dat ze uitvallen.

Het is dan bijna in alle gevallen onmogelijk om snel iets te regelen, waardoor er nog meer druk op de mantelzorgers en de eerste lijnzorg zoals de huisarts gelegd wordt.

Ons plan om een uitleen te maken voor hulpmiddelen vonden ze ook heel goed omdat het nu soms wel 3 maanden duurt voor iemand bijvoorbeeld een rolstoel heeft waardoor er problemen ontstaan met bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek, bij het ziekenhuis zijn wel rolstoelen maar ja iemand moet toch ook vanuit zijn huis naar bijvoorbeeld een auto en als iemand niet kan lopen is dit toch wel heel lastig.

Als mensen direct over de hulpmiddelen kunnen beschikken nadat ze de papieren hebben ingevuld kan er daarna alles geregeld worden voor een eventueel aangepast hulpmiddel.

Wat de huisartsen wel een beetje wonderlijk vonden was het contract dat afgesloten is met de VGZ.

Ze vroegen zich af waarom die niet overlegt was met hun, zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen op het gebied van de zorgverlening en de zorgverzekeraars.

VGZ staat niet goed bekend, ze zijn erg slecht in het vergoeden van de kosten die er gemaakt worden, Veel eerste lijn zorgverleners hebben problemen met hun, huisartsen, fysiotherapeuten, niet gecontracteerde wijkverpleging enzovoort.

Nu vraag ik me dit ook wel een beetje af, waarom is er niet eerst aan de eerste lijnzorg gevraagd wat een goede verzekering zou zijn voor mensen met een smalle beurs. We hebben hier nog 600 ambtenaren was er nu niet een die even een vragenlijst kon mailen naar de zorgverleners?

Onze huisartsen doen hun best om iedereen de beste zorg te geven die er mogelijk is, net als de fysiotherapeuten en de apothekers al die mensen hebben verstand van de zorg en alles wat daar mee te maken heeft, laten we ze dus vooral om advies vragen over juist die dingen waar ze alles van weten.

1 gedachte over “Blog 4 van Riene

  1. Het nieuwe zorgstelsel zou goedkoper, efficiënter, sneller en concurrerend worden, want er zou “gereguleerde” marktwerking tussen verzekeraars komen. Er zou concurrentie komen tussen zorgverzekeraars, ziekenhuizen en zorgaanbieders vanwege “zorginkoop” door verzekeraars. De vraag is gerechtvaardigd, wat daar nu echt van is terechtgekomen? Zorgpremies zijn ontegenzeglijk gestegen en het ingevoerde verplichte eigen risico is stelselmatig verhoogd. Dat komt o.a. door het feit dat de Basisverzekering een publieke verzekering is, maar de uitvoering is overgelaten aan private zorgverzekeraars. En dat hebben we geweten. Er is nauwelijks sprake van concurrentie. Alle Nederlanders zijn verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Er is dus sprake van gedwongen winkelnering. Het overgrote deel van de verzekerden is aangesloten bij een van de vier grote verzekeraars, die door fusies en overnames zijn ontstaan. Samen verdelen die ca. 86,5% van de “markt” en zijn ze oppermachtig.
    Deze grote spelers in onze zorgverzekeringsmarkt lijken allemaal op elkaar. Ze richten zich allemaal op zorginkoop, de laagste prijs, de hoogste kwaliteit. Wat dat betreft zouden ze direct kunnen fuseren. Dan hebben ze nog meer macht. Feitelijk doen ze allemaal hetzelfde. En dat brengt een “nationalisatie” gevaarlijk dichtbij.
    Dat er zeer beperkte concurrentie is, blijkt uit het feit dat er sinds 2006 slechts één enkele nieuwe zorgverzekeraar is bijgekomen. Want private verzekeraars fuseerden zich feitelijk uit het zorgstelsel. En als antwoord op deze grote machtige verzekerings-giganten en hun “dictaten” bij de zorginkoop, fuseerden de ziekenhuizen zich vervolgens uit het stelsel. Dus zowel zorgverzekeraars als ziekenhuizen zijn thans uit het stelsel gefuseerd. Kortom: de groei van de kostenstijging in de gezondheidszorg zal beslist niet afnemen. De NZa, de destijds in haast opgezette Nederlandse Zorgautoriteit, als marktmeester aangesteld, stond erbij en keek erna en keurde de fusies goed. Kortom: de NZa heeft haar werk niet goed gedaan. Dat betekent dat in de schakel van verantwoordelijkheden tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en overheid, de overheid in de vorm van de Nederlandse Zorgautoriteit een zwakke schakel bleek. Hoogste tijd om in te grijpen, want het gaat bij dit alles altijd over de ruggen van (dood)zieke patiënten! En er vallen nog wel meer weeffouten te constateren

Een reactie plaatsen