Speerpunten verkiezingsprogramma 2018

 • We willen meer betaalbare sociale huurwoningen. Vooral jongeren
  en mensen die in de laagste schaal van de sociale huur vallen hebben
  nu bijna geen uitzicht op een woning. Goedkope huurwoningen
  worden niet verkocht. Mensen die sociaal of economisch gebonden
  zijn aan de Hoeksche Waard krijgen voorrang bij het huren van
  een sociale woning. Er moeten crisiswoningen/ appartementen
  komen voor mensen die dreigen op straat gezet te worden. Denk
  hierbij aan echtscheidingen, gedwongen huisverkoop.
 • Betrek bewoners bij de politiek: Als er in een commissievergadering
  iets op de agenda staat over een bepaalde dorpskern wordt
  die commissievergadering in deze kern gehouden. Maakt het inspreken
  ook makkelijker. Commissievergaderingen rouleren over
  de kernen, raadsvergaderingen houden we in het gemeentehuis.
 • Kinderen moeten veilig kunnen buitenspelen: bij bouwplannen
  houden we daar dus ook rekening mee. We zorgen voor voldoende
  speelgelegenheden in de buurt.
 • De oudere jeugd moet ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.
  Ze worden actief benaderd om mee te doen/denken over zaken
  die hun aangaan. Denk aan een skatepark, trimbanen, trapveldjes,
  jeugdhonken, chillplekken, evenementen etc.
 • We zijn voor een groene Hoeksche waard. Wij willen geen
  megastallen. We willen duurzame, biologische, landbouw en veeteelt
  stimuleren. Behoud van bloeiende akkerranden en dijken. We
  stimuleren natuur-/milieu-educatie door uitbreiding van HW landschap,
  meer plekken voor natuurrecreatie, zoals er nu zijn in Oud-beijerland en
  Numansdorp, liefst in samenhang met fietsroutes.
 • We willen geen extra windmolens, wel zonnepanelen op alle
  scholen en openbare gebouwen.
 • Zorg (WMO) moet sneller en efficiënter worden geregeld: mensen
  kunnen geen drie maanden op een rolstoel wachten. Verzin maar
  een list met tijdelijke nooduitleen uit een voorraad.
 • Er komen crisisbedden om mantelzorgers te ontlasten en om
  ‘verwarde mensen’ op te vangen. De crisisdienst moet 24/7
  bereikbaar zijn.